Michal Bauer – Geominimal:

 

Zpět na titulní stránku

 

 

 

 

Rozsahem asi nejmenší z mých cyklů, ale pro mne velmi důležitý. Zpětně jsem si uvědomil, a pomocí těchto obrazů ujasnil samotný princip toho, co jsem dělal už dříve. Pokusil jsem se těmi nejjednoduššími prostředky demonstrovat princip tří překrývajících se vrstev – reliéfního podkladu, ploché barvy a plastických barevných teček. Cílem ale nebyla jen demonstrace principu, ale vytvoření skutečného obrazu, který funguje sám o sobě – stejně jako u všech mých obrazů, bez rozdílu námětu a formy.

 

 

Princip – manifest, 2003, 130 × 130 cm, plátno, neprodejné.

(Publikováno: Katalog Michal Bauer – Struktury, Galerie U dobrého pastýře, 2006, Brno, katalog Michal Bauer – Struktury, 2007, Galerie Maldoror, Praha, katalog Michal Bauer – Doteky, 2010.)

detail

Tři vrstvy, 2006, 60 × 60 cm, plátno.

detail

Fragment, 2006, 20 × 20 cm, laťovka, neprodejné.

detail

Fragment, 2005, 20 × 20 cm, laťovka, neprodejné.

detail

Fragment, 2005, 20 × 20 cm, laťovka, neprodejné.

(Publikováno: Katalog Michal Bauer – Struktury, 2007, Galerie Maldoror, Praha.)

detail

Fragment, 2005, 20 × 20 cm, laťovka, neprodejné.

(Publikováno: Katalog Michal Bauer – Struktury, 2007, Galerie Maldoror, Praha.)

detail

Fragment, 2005, 20 × 20 cm, laťovka, neprodejné.

(Publikováno: Katalog Michal Bauer – Struktury, 2007, Galerie Maldoror, Praha.)

detail

Fragment, 2005, 20 × 20 cm, laťovka, neprodejné.

detail

Fragment, 2005, 20 × 20 cm, laťovka, neprodejné.

(Publikováno: Katalog Michal Bauer – Struktury, 2007, Galerie Maldoror, Praha a katalog Michal Bauer – Struktury, Galerie U dobrého pastýře, 2006, Brno.)

detail

Po roce 2006 jsem ještě několikrát přemýšlel nad vytvořením dalších variant této série, ale udělal jsem nakonec jen tento malý obraz v roce 2008.

 

 

Geominimal, 2008, 45 × 45 cm, plátno.

detail

Z katalogu Michal Bauer – Struktury, 2007, Galerie Maldoror, Praha.

 

Na levé stránce je ještě obraz Rozdíl – hranice, 2005, 75 × 65 cm, plátno, soukromá sbírka.

 

 

Zpět na titulní stránku

detail