Michal Bauer – Obrazy 1993 až 1985.

 

 

Schoulení, 1992, 150 x 115 cm, olej, plátno, neprodejné.

 

 

Když se pokusím stručně charakterizovat můj vývoj, směřoval jsem od naivních obrázků přes expresi k abstrakci. Ale od počátku jsem intuitivně používal centrální kompozice, mělký neurčitý prostor, zjednodušoval jsem tvary až do úplné abstrakce... Přes rozdílné vyznění mají moje nejranější obrazy mnoho společných prvků se současnou tvorbou.

V roce 1993 jsem dospěl k pocitu, že malovat temné expresívní obrazy pro mě dál nemá smysl, a žačal jsem složitě hledat cestu někam jinam...

 

Pro ty, kteří mají Facebook, více starých obrazů, kreseb a grafik zde:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1090047208763.2014576.1153952781&type=3

detail

1992, fotka z ateliéru.

detail

Hrot, 1993, 142 x 114 cm, olej na plátně, neprodejné.

detail

Hlava, 1991, 150 x 120 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Detail, Střed, 1991, 150 x 115 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Střed, 1991, 150 x 115 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Stoupání, 1990, 100 x 90 cm, olej, plátno, neprodejné.

 

Například na tento obraz nemám problém po více jak dvaceti letech navázat, stejně jako na práce na papíře z roku 1992 zde:

 

http://www.michalbauer.cz/papiry-1992.html

detail

1990, 105 x 80 cm, olej, plátno, neprodejné.

 

Tady už jsem začal z mého dnešního hlediska směřovat správným směrem, ale nakonec jsem se ještě jednou a naposled po roce 1991 vrátil k více expresivnímu výrazu.

detail

Soustředění, 1990, 115 x 115 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

1990, 100 x 115, olej na plátně, neprodejné.

detail

Detail, Společenství, 1990, 90 x 105 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Společenství, 1990, 90 x 105 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Zápas, 1989, 65 x 80 cm, olej, plátno, neprodejné.

 

V roce 1989 jsem začal pracovat v ateliéru v Ostrožské Vové Vsi. Zvětšoval jsem formáty, celkově jsem se, také pod vlivem starších spolužáků, postupně odpoutával od naivního nepoučeného přístupu.

detail

1989, 105 x 80 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Detail, Albert Camus, 1988, 40,5 x 30,5 cm, olej na překližce, neprodejné.

detail

Detail, Podle Jacopa Bassana, 1987, 40 x 30 cm, kombinovaná technika na překližce, neprodejné.

detail

Detail, Podle Jacopa Bassana, 1987, 45 x 32,5 cm, olej na plátně, neprodejné.

detail

Stromy, 1987, 37 x 50 cm, olej, plátno, neprodejné.

 

Tento nevelký obrázek krajiny jsem namaloval o prázdninách, téměř přesně v den svých osmnáctých narozenin. Četl jsem právě Žízeň po životě (Irving Stone), proto tak výrazný Vincent van Gogh. Až do roku 1989 jsem maloval v izolaci ve svém pokojíčku, nikdo kromě rodiny ještě dlouho moje obrazy neviděl, ani moji spolužáci – studoval jsem design.

detail

Detail, Stromy, 1987, 37 x 50 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

A3, 1987, kresba tužkou.

Domácí práce na talentovky na VŠUP – první měsíce roku 1987 – 17 let, neprodejné.

detail

1986, 39 x 61,5 cm, plátno, neprodejné.

detail

1985, 14 x 20 cm, olej, plátno, neprodejné.

 

Jedno z prvních svěžích zátiší. Po pokusech temperou na překližce ve čtnácti patnácti letech jsem začal dělat olejem na plátně – tady jsem měl 16 let. Celkově jsem udělal na SUPŠ desítky obrazů.

 

 

Zpět na titulní stránku www.michalbauer.cz

detail